כיף שיש לנו את מייקי, פייסבוק מיותרת😳🤔

פייסבוק הם נגד כללי הקהילה שלנו