icon-back mykey-logo

诪讬讬拽讬

诇讬讗讜专讛~ liora 注讚讬
砖讬转祝 驻讜住讟

https://twitter.com/igal_malka/status/1482809624923418626?s=20

诇讗 讗讻转讜讘 注诇 诪讛 讞砖讘转讬..讞讞讞讞

讞讘专讬诐 讬拽专讬诐,讗谞砖讬 讛诪讞谞讛 讛诇讗讜诪讬
讗谞讞谞讜 讬讜爪讗讬诐 讛讬讜诐 诇讙讬讜住 讛讛诪讜谞讬诐 讛讙讚讜诇 砖诇 诪讞谞讛 讛讬诪讬谉 诪转讜讱 转讞讜砖讛 讜讛讘谞讛 砖诪砖驻讟 谞转谞讬讛讜 讛讜讗 转讜爪讗讛 砖诇 专讚讬驻讛 讜谞讬住讬讜谉 诇讛砖讬讙 讘讻诇 讚专讱 讜讘讻诇 诪讞讬专 讛专砖注讛 砖诇 诪谞讛讬讙 讛诪讞谞讛 讜诪转讜讱 讻讜讜谞讛 诇讛专讞讬拽 讗讜转讜 诪讛谞讛讙转 讛诪讚讬谞讛.
讛讬讜诐, 讗谞讜 讗谞砖讬 讛诪讞谞讛 讛诇讗讜诪讬 转讜专诪讬诐 讗转 讞诇拽谞讜 诇讛讙谞讛 注诇 诪谞讛讬讙 讛诪讞谞讛 讻讬 讻砖讛砖诪讗诇 讜讛驻专拽诇讬讟讜转 讛讜砖讬讘讜 讗转 讘谞讬诪讬谉 谞转谞讬讛讜 注诇 住驻住诇 讛谞讗砖诪讬诐 - 讛诐 讛讜砖讬讘讜 注诇讬讜 讗转 讻讜诇谞讜. 讛诪砖驻讟 讛讝讛 讗讬谞讜 砖诇 谞转谞讬讛讜 讘诇讘讚 讜讛讜讗 诇讗 讬讜砖讘 砖诐 诇讘讚讜.
诇讻谉 讻讜诇谞讜 诇讜拽讞讬诐 讛讬讜诐 讞诇拽 讘诪讬诪讜谉 讛诪砖驻讟 - 讻讬 讛诪砖驻讟 讛讝讛 讛讜讗 砖诇 诪讞谞讛 讛讬诪讬谉 讻讜诇讜.
讘砖谞讬诐 讛讗讞专讜谞讜转 讛专讙砖谞讜 砖谞转谞讬讛讜 谞诇讞诐 讗转 讛诪诇讞诪讛 砖诇 讻讜诇谞讜 讜诪砖诇诐 讗转 讛诪讞讬专 注诇 砖谞讬诐 砖诇 注诪讬讚讛 讗讬转谞讛 讘专讗砖 诪讞谞讛 讛讬诪讬谉. 砖诪注谞讜 讗转 讛注讚讜讬讜转 讘诪砖驻讟, 讛讘谞讜 砖谞转谞讬讛讜 诪砖诇诐 讗转 诪讞讬专 讛专讚讬驻讛 讛诪砖驻讟讬转 谞讙讚 诪讞谞讛 讛讬诪讬谉. 讛讜讗 诇讗 爪专讬讱 诇砖诇诐 诇讘讚.
讻讚讬 诇讞讝拽 讗转 讘谞讬诪讬谉 谞转谞讬讛讜 讘讗转讙专 讛拽砖讛, 讗谞讜 诪讘讬注讬诐 讗转 转诪讬讻转谞讜 讘讜 讜讗转 专爪讜谞谞讜 诇讞讝拽 讗转 专讜讞讜. 讝讛 讛诪注讟 砖讻诇 讗讞讚 诪讗讬转谞讜 讬讻讜诇 诇注砖讜转.
讛讬讜诐 讗谞讞谞讜 讗讜诪专讬诐 讘拽讜诇:
谞转谞讬讛讜 诇注讜诇诐 诇讗 转爪注讚 诇讘讚! 鈼 鈼
讛转砖诇讜诪讬诐 讜讛拽诪驻讬讬谉 讬住诇拽讜 诇注诪讜转转 诪讜住专讬 注"专 580622041,
鈼 鈼 鈼 诇转专讜诪讛 讘讛注讘专讛 讘谞拽讗讬转:

讘谞拽: 讚讬住拽讜谞讟
诪住驻专 讞砖讘讜谉: 138101150
住谞讬祝: 002 注驻讜诇讛
注讘讜专: 讛讜爪讗讜转 诪砖驻讟 谞转谞讬讛讜

icon-back mykey-logo

诪讬讬拽讬

诇讬讗讜专讛~ liora 注讚讬
砖讬转祝 驻讜住讟

https://twitter.com/filbers/status/1482672345865146373?s=20 讞讞讞

讞讞讞讞讞讞

https://twitter.com/Daniellalugassi/status/1482664376112979972?s=20