עם ישראל חי וקיים!!

סנפלינג עם המשפחה במערות הפעמון. בניצוחו של אחי יגאל בן דניאל צל הדרך.

עם ישראל חי וקיים!!
אילן סעדון
שינוי תמונת נושא
שיישרפו המחבלים

ניראה שאל אקצה עולה באש.

שיישרפו המחבלים
הנבלות של ערוץ 13 לא עוצרים גם באדום.
ימחק שמם של שונאי ישראל מבית ומחוץ

הנדסת תודעה בערוץ 13. "הנהג הדורס" בפועל הנהג שניצל מהלינץ בזכות קצין משטרה.

ימחק שמם של שונאי ישראל מבית ומחוץ
הנבלות של ערוץ 13 לא עוצרים גם באדום.

בהצלחה. איזה יום מבורך להקים את הרשת.